Waarbeekschool

Brede School Berflo Es

 

 

 

In 2014 gaat de Waarbeekschool verhuizen naar watertorenpark.
De multi-functionele accommodatie, waar de scholen onderdeel van uit gaan maken, heeft een gezicht gekregen.

De Waarbeekschool is een openbare basisschool.

De Waarbeekschool is gehuisvest in een monumentaal gebouw op de Berflo Es. In oktober 2003 werd het 100-jarig bestaan gevierd. Van binnen is de school in de afgelopen jaren helemaal aangepast aan de moderne onderwijseisen. Ook de inhoud van het onderwijs heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt.

In de overwegend kleine groepen is er veel aandacht voor individuele verschillen. Daarbij wordt de ontwikkelingslijn van ieder afzonderlijk kind goed gevolgd. De prestaties worden steeds vergeleken met landelijke normen. Daarbij is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Brede school

De Waarbeekschool is de eerste openbare school, die wordt omgevormd tot een 'Brede School'. Vanaf september 2002 is er een professionele peuterspeelzaal aan de school gekoppeld. In samenwerking met Spring! Peuterspeelzalen wordt er gewerkt met het Piramideprogramma, zodat kinderen van 2 jaar tot 6 jaar een niet onderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.

Wilt u zelf oordelen over onze school? Dan bent u, ook onder schooltijd, van harte welkom!

Schoolvakanties 2013-2014

 • Pinksteren 9 juni 2014
 • Zomervakantie 7 juli 2014 t/m 15 augustus 2014

Belangrijke data:

 • Dinsdag 10 juni Ouderavond op de Wingerd
 • Woensdag 11 juni I.v.m. de studiedag zijn de kinderen vrij
 • Maandag 16 juni Bureau Halt – groep 7/8
 • Dinsdag 17 juni Twentebad - groep 7/8
 • Woensdag 18 juni Sportdag Waarbeekschool
 • Donderdag 19 juni Afscheidsdans op het schoolplein
 • Maandag 23 en dinsdag 24 juni Rapportgesprekken
 • Woensdag 25 juni: Studiedag team Waarbeek en Wingerd. De kinderen zijn deze dag vrij.
 • Donderdag 26 juni Wisselochtend
 • Maandag 30 juni Kinderen vrij i.v.m. de verhuizing
 • Dinsdag 1 juli Pannenkoeken eten, continurooster tot 13.30 uur! Voorstelling groep 8 voor ouders en andere familileden
 • Woensdag 2 juli Laatste schooldag!

Schoolvakanties en vrije dagen 2014-2015:

 • Herfstvakantie 13-10-’14 t/m 17-10-‘14
 • Kerstvakantie 22-12-’14 t/m 02-01-‘15
 • Voorjaarsvakantie 23-02-’15 t/m 27-02-‘15
 • Paasweekend 03-04-’15 t/m 06-04-‘15
 • Koningsdag 27-04-‘15
 • Meivakantie 04-05-’15 t/m 15-05-‘15
 • 2de Pinksterdag 25-05-‘15
 • Zomervakantie 06-07-’15 t/m 14-08-‘15