Waarbeekschool

Brede School Berflo Es

 

In 2014 gaat de Waarbeekschool verhuizen naar watertorenpark.
De multi-functionele accommodatie, waar de scholen onderdeel van uit gaan maken, heeft een gezicht gekregen.

De Waarbeekschool is een openbare basisschool.

De Waarbeekschool is gehuisvest in een monumentaal gebouw op de Berflo Es. In oktober 2003 werd het 100-jarig bestaan gevierd. Van binnen is de school in de afgelopen jaren helemaal aangepast aan de moderne onderwijseisen. Ook de inhoud van het onderwijs heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt.

In de overwegend kleine groepen is er veel aandacht voor individuele verschillen. Daarbij wordt de ontwikkelingslijn van ieder afzonderlijk kind goed gevolgd. De prestaties worden steeds vergeleken met landelijke normen. Daarbij is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Brede school

De Waarbeekschool is de eerste openbare school, die wordt omgevormd tot een 'Brede School'. Vanaf september 2002 is er een professionele peuterspeelzaal aan de school gekoppeld. In samenwerking met Spring! Peuterspeelzalen wordt er gewerkt met het Piramideprogramma, zodat kinderen van 2 jaar tot 6 jaar een niet onderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.

Wilt u zelf oordelen over onze school? Dan bent u, ook onder schooltijd, van harte

Belangrijke data:

Schoolvakanties en vrije dagen 2014-2015:

  • Herfstvakantie 13-10-’14 t/m 17-10-‘14
  • Kerstvakantie 22-12-’14 t/m 02-01-‘15
  • Voorjaarsvakantie 23-02-’15 t/m 27-02-‘15
  • Paasweekend 03-04-’15 t/m 06-04-‘15
  • Koningsdag 27-04-‘15
  • Meivakantie 04-05-’15 t/m 15-05-‘15
  • 2de Pinksterdag 25-05-‘15
  • Zomervakantie 06-07-’15 t/m 14-08-‘15