Waarbeekschool

Welkom op onze nieuwe school!

Welkom ouders, leerkrachten en buurtbewoners in de Multi Functionele Accommodatie ’ t Berflo. De verhuizing zit erop, ook al moeten er nog veel klusjes in het gebouw gebeuren. Er is door alle leerkrachten heel hard gewerkt , alle dozen zijn inmiddels bijna allemaal uitgepakt en de school is al zover ingericht dat het een fijne plek is om er naar toe te komen. Na zes weken zomervakantie hebben wij het team van Wij, Wingerd Waarbeek er heel veel zin in om er een prachtig schooljaar van te maken voor u en uw kinderen.

Het schooljaar zijn we gestart met een gezamenlijke opening. De officiële opening volgt nog in het najaar. Genietend van een lekker zonnetje  en naar wens een kopje koffie of thee hebben we samen een mooie start gemaakt in onze nieuwe school. De nieuwe (tijdelijke) naam van de school samenwerkingsschool,
Wij Wingerd Waarbeek drukt prima uit waar we met onze school voor willen staan en wat u van ons mag verwachten.

  • WIJ, als een team dat samenwerkt
  • WIJ, samenwerkend met de kinderen
  • WIJ, samenwerkend vanuit twee besturen
  • WIJ, samenwerkend met alle ouders
  • WIJ, samenwerkend met alle partners in het gebouw

voor optimaal onderwijs en een ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen in deze wijk!

Om dit te realiseren zijn rust, regelmaat, ruimte en respect             
belangrijk voor het team en zijn ze uitgangspunt van handelen bij het vormgeven aan een veilige, leerrijke en stimulerende omgeving op onze school.

Website / informatie?

Via nieuwsbrieven, activiteiten, informatieavonden etc. houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Op dit moment hebben we nog enige moeite met de informatievoorziening via de website(s).
Het is de bedoeling dat we voorlopig via de bestaande websites van beide scholen blijven communiceren met uw als ouders.
Achter de schermen wordt evenwel op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe website. We hopen dat deze op korte termijn gerealiseerd kan worden.
Mocht u vragen, opmerkingen of tips hebben. Laat het ons weten. We horen ze graag.

Telefonische bereikbaarheid?

Zoals u wellicht reeds heeft gezien zijn beide “ oude`’  telefoonnummers te gebruiken om in contact te komen met de school. Beiden leiden naar de centrale administratie.

Even voorstellen?

Zsm zullen u op de site foto’s van alle groepen kinderen en een foto van het schoolteam geplaats worden.

Nieuwsbrieven?

De nieuwsbrieven die meegaan worden ook op de site geplaatst. Wilt u deze digitaal ontvangen?

 

Directeur: Karin van Amelsvoort
karinvanamelsvoort@outlook.com
06-83169265